Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 6.95
Източник: БФБ
мин.: 6.95
макс.: 6.95
средна: 6.95
промяна: 0%