Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 8.1
Източник: БФБ
мин.: 8.11
макс.: 8.19
средна: 8.175
промяна: 0.12%