Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2015
2016
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.91 86433 93987 80696 69485
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 42050 45978 37699 32526
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 32626 33442 35193 31794
Българска роза АД Карлово 49.99 6055 6957 7948 7404
Боряна АД Червен бряг 50.00 3501 4007 3434 636
Фазан АД Русе 91.75 4253 2460 2383 737
Винпром АД Велико Търново 95.64 1161 1303 1505 1461
Устрем ООД Свищов 45.00 1354 1692 963 570Структура на инвестиционния портфейл