Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2016
2017
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 93987 110826 87139 72911
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 45978 55141 42532 33456
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 33442 34706 34344 31573
Българска роза АД Карлово 49.99 6957 6621 8559 7275
Боряна АД Червен бряг 50.00 4007 4334 3693 679
Фазан АД Русе 92.65 2460 2046 2430 1543
Винпром АД Велико Търново 95.69 1303 1153 1601 1557
Устрем ООД Свищов 45.00 1354 2002 1225 602Структура на инвестиционния портфейл