Стара планина холд АД насърчава сътрудничеството между компанията и всички заинтересувани лица, които имат интерес от икономическия просперитет и устойчивото развитие на дружеството с цел повишаване благосъстоянието на страните и осигуряване на стабилно развитие на холдинга.

На заинтересуваните лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

Приемно време в офиса на Стара планина холд АД
град София, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 9

- понеделник, от 13.00 до 17.00 часа;
- четвъртък, от 09.00 до 13.00 часа.

Как да ни намерите?