От 2003 година Стара планина холд АД участва ежегодно в благотворителната акция „Българската Коледа”, провеждана под егидата на Президента на Република България.

 

През 2015 година Стара планина холд АД участва като главен спонсор на Международна конференция по връзки с инвеститорите, която се проведе през месец септември в София.

 

През 2014 година Стара планина холд АД подпомогна с парични средства пострадалите от наводненията райони в България и Сърбия.

През ноември 2013 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на Съюза на българските журналисти за провеждане на международна научна конференция „Кирило-Методиевите традиции и Дмитрий Лихачов: пътят към осмислянето на българския принос в европейската култура”.

Ежегодно Стара планина холд АД прави парично дарение за обявената от Президента на Република България инициатива „Подкрепи една мечта” за организиране на абитуриентски бал на младежи в неравностойно положение.

През февруари 2011 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на Обществения комитет за отбелязване на значими дати и събития на България в Европейския съюз „Свети Паисий Хилендарски” за честване на Националния празник на България 3-ти март и на Деня на славянската писменост 24-ти май.

През май 2008 г. Стара планина холд АД направи парично дарениев полза на Икономическия университет – Варна за провеждане на научни конференции, организирани от катедра „Икономика и управление на индустрията” и за издаване на сборници с научни доклади от проведените конференции.

През март 2008 г. Стара планина холд АД направи парично дарение в полза на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство за провеждане на научни конференции и за издаване на сборници с научни доклади от проведените конференции.

От 2008 г. Стара планина холд АД подкрепя финансово Съюза на икономистите в България за организиране и провеждане на конкурс „Млад икономист”.

През ноември 2006 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на сдружение с нестопанска цел "София - вечната и святата" за организиране и провеждане на юбилеен концерт.

Стара планина холд АД подкрепя финансово Националното движение “Българско наследство”, което организира летни експедиционни бригади с мото “Съхрани българското” под патронажа на Президента на Република България.

През октомври 2004 г. Стара планина холд АД направи парично дарение за международния форум „Културните коридори в Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”, с цел привличане на вниманието на политици, експерти и представители на бизнеса към богатото културно наследство на Югоизточна Европа и възможностите то да бъде съхранено и ползвано в интерес на целия регион, както и да бъде създадена регионална експертна мрежа и регионален фонд, които да работят за реализиране на конкретни проекти в тази област.

През юни 2004 г. Стара планина холд АД направи парично дарение в полза на Фондация “Институт за икономика и международни отношения” – неправителствена организация, осъществяваща дейността си с нетърговска цел и в обществена полза, за разработка на тема “Цената на ромското включване”.

През септември 2003 г. Стара планина холд АД участва в благотворителна акция в памет на шведския министър на външните работи Ана Линд, като дари средства за развитието на детско-юношеския спорт у нас.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x