23 успешни години

misia

Стара планина холд АД е публично акционерно дружество, учредено на 27 септември 1996 година под името Централен приватизационен фонд, който участва активно в процеса на масова приватизация.

Прочети още...

Предприятия

Предприятия в Стара планина холд АД

Основните предприятия в групата на Стара планина холд са: М+С Хидравлик, Хидравлични елементи и системи, Елхим-Искра, Българска роза, Боряна, Фазан, Винпром, Устрем.

Прочети още...

За акционерите

Акционери в Стара планина холд АД
Капиталът на Стара планина холд АД е 21 млн. лева, разпределен в 21 млн. поименни безналични акции с право на глас и номинал 1 лев. Прочети още...

Социална отговорност

Социална отговорност на Стара планина холд АД

Стара планина холд АД участва ежегодно в благотворителната акция „Българската Коледа”, провеждана под егидата на Президента на Република България.

Прочети още...

Продукти

Продукти на Стара планина холд АД

Продуктите на дружествата ни се продават в над 50 държави и са оценени от клиенти като Palfinger, Pinguely, Terex handlers, Rostselmash.

Прочети още...

Дивиденти

Дивиденти на акционерите

Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Прочети още...

Новини

 

Консолидирани годишни продажби