29.10.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2018 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз