25.11.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

През първите месеци на четвъртото тримесечие отбелязваме за първи път ръстове в продажбите спрямо същия период на миналата година, но все още не бихме определили това като тенденция.

Нетните приходи от продажби през четвъртото тримесечие ще достигнат 50,4 млн. лева при 49,3 млн. лева за последното тримесечие на 2019 година, което би довело до 2,4% ръст на годишна база, но очакваният годишен спад в продажбите се очертава да бъде над 12%.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз