26.02.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Консолидираните нетни приходи от продажби на Групата през четвъртото тримесечие на 2020 година достигнаха 53.7 млн. лева, което е повишение от 9 % на годишна база. Въз основа на постигнатите резултати през първите месеци на 2021 година ние ревизираме прогнозата за продажбите през първото тримесечие на настоящата година с 18 % нагоре, като очакваме те да достигнат 62.6 млн. лева. Предвиждаме постепенният ръст в консолидираните приходи от продажби от последните месеци на 2020 година да продължи и през 2021 година, като през първото полугодие очакваме той да бъде над 14 %.

Консолидираните нетни приходи от продажби за второто полугодие на 2020 година достигнаха 97.9 млн. лева при прогнозирани 93.8 млн. лева, което представлява ръст от 4.4 % спрямо прогнозата и спад от 3.8 % спрямо второто полугодие на 2019 г. Продажбите за цялата 2020 година достигнаха 200.3 млн. лева при очаквани 196 млн. лева съгласно актуализирания бизнес план към октомври 2020 г. Понижението спрямо предходната 2019 година е 10.7 %. При този спад на продажбите разходите по икономически елементи са се понижили с 8.7%. Спадът на продажбите е в резултат на вече очертаните рамки на кризата и рестриктивните мерки, насочени към ограничаване на разпространението на Ковид-19.

Брутната печалба на групата за 2020 година е в размер на 21.6 млн. лева при 19.7 млн. лева през 2019 година, което представлява ръст от 9.6 %.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз