28.01.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2021 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

За 2021 година отчитаме високи резултати. Нетната печалба на Стара планина холд АД към 31.12.2021 година достигна 7.8 млн. лева, което представлява ръст от 53.69 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 5.1 млн. лв. за предходната година и увеличение от 21.36 % спрямо нетната печалба за 2019 година.

Очакваме консолидираните приходи за четвъртото тримесечие на 2021 година да достигнат 74.5 млн. лв., с което ще отчетем ръст от 39.5 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 51 % спрямо същия период на предкризисната 2019 година. Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за 2021 година ще бъдат с близо 40 % по-високи от продажбите през 2020 година и с около 24 % спрямо отчетените продажби през 2019 година.

Предвиждаме продажбите през първото тримесечие на 2022 година да достигнат 78.6 млн. лв., с което ще отчетем ръст от близо 24 % спрямо същия период на 2021 г. и увеличение от 40 % спрямо първото тримесечие на 2020 година.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз