21.04.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

През първите месеци на 2022 година отчитаме високи резултати, които дават основание да повишим очакванията си за консолидираните приходи от продажби през първото тримесечие на 2022 година, които предвиждаме да достигнат 88.4 млн. лв. С този резултат ще отчетем ръст от над 39 % спрямо същия период на 2021 г. и увеличение от над 57 % спрямо първото тримесечие на 2020 г.

С актуализираните прогнозни приходи за първото полугодие на 2022 година очакваме да отчетем ръст от 17.72 % спрямо бизнес плана и 38.54 % спрямо същия период на предходната година. Очакваните приходи за първото шестмесечие на 2022 г. ще надхвърлят със 78 % приходите за първото полугодие на 2020 година.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз