27.01.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

За 2022 година отчитаме стабилно високи резултати. Повишаваме прогнозните си очаквания и предвиждаме консолидираните приходи за четвъртото тримесечие на 2022 година да достигнат 93.5 млн. лв., с което ще отчетем ръст от 25.5 % спрямо същия период на предходната година и повишение от над 75 % спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за 2022 година ще бъдат с над 34 % по-високи от продажбите през 2021 година и с над 86 % спрямо отчетените продажби през 2020 година.

Предвиждаме продажбите през първото тримесечие на 2023 година да достигнат 98.7 млн. лв., с което ще отчетем ръст от близо 13 % спрямо същия период на 2022 г. и увеличение от над 55% спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Нетната печалба на Стара планина холд АД към 31.12.2022 година достигна 8.09 млн. лева, което представлява ръст от 3.72 % спрямо отчетената нетна печалба в размер на 7.8 млн. лв. за предходната година и увеличение от 58.63 % спрямо нетната печалба за 2020 година.

Съветът на директорите ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз.