27.02.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

За 2022 година отчитаме стабилно високи резултати, които на този етап показват продължаваща тенденция за увеличение на продажбите. Предвид тези резултати и заявените очаквания на нашите партньори в Европа и света за първото полугодие на текущата година, ние потвърждаваме предвижданията си ръстът в консолидираните приходи от продажби да продължи и през 2023 година.

Консолидираните данни сочат, че приходите от продажби за 2022 година са с 34.75 % по-високи от продажбите през 2021 година и с 87.52 % спрямо отчетените продажби през 2020 година.

Консолидираните приходи само за четвъртото тримесечие на 2022 година достигнаха 93.2 млн. лв., с което отчитаме ръст от 25.2 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 74.6 % спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. На база отчетения резултат за второто полугодие на 2022 година постигнахме ръст от 30.67 % спрямо същия период на предходната година и повишение от 96.41 % спрямо второто полугодие на 2020 година.

Въз основа на постигнатите резултати през първите месеци на 2023 година повишаваме прогнозата си за продажбите през първото тримесечие на 2023 година като очакваме те да достигнат 99.3 млн. лв. С този резултат ще отчетем ръст от 13.6 % спрямо същия период на 2022 г. и увеличение от 56.6 % спрямо първото тримесечие на 2021 г. Очакваме приходите за първото полугодие на 2023 г. да постигнат ръст от 8.5 % спрямо същия период на предходната година.

 

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз