26.04.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН
Декларации по ЗППЦК

За първите месеци на 2023 година отчитаме високи резултати, въз основа на които потвърждаваме очакванията си консолидираните продажби през първото тримесечие на 2023 година да отчетат ръст, като достигнат 105.9 млн. лв. С този резултат ще отчетем увеличение от над 21 % спрямо същия период на 2022 година и увеличение от над 67 % спрямо първото тримесечие на 2021 година. С актуализираните прогнозни приходи за първото полугодие на 2023 година очакваме да отчетем ръст от 7.07 % спрямо бизнес плана и 15.8 % спрямо същия период на предходната година. Очакваните приходи за първото шестмесечие на 2023 година ще надхвърлят с 61% приходите за първото полугодие на 2021 година.

Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз.