Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 7.25
Източник: БФБ
мин.: 7.1
макс.: 7.2
средна: 7.1158
промяна: -2.07%