Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 8.2
Източник: БФБ
мин.: 0
макс.: 0
средна: 8.3331
промяна: 0%