Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 10
Източник: БФБ
мин.: 0
макс.: 0
средна: 0
промяна: 0%