23.06.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец май 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец юни, се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни сочат, че резултатите отразяват публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за първите пет месеца са с над 41% по-високи спрямо същия период на 2009 година.
Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби за първото полугодие на 2010 година с 42.65% спрямо първите шест месеца на 2009 година. И трите основни предприятия от групата на Стара планина холд АД ще раздават дивиденти за 2009 година.
На 29 април 2010 година Стара планина холд АД закупи 26,79% от капитала на Пътстройинженеринг АД, град Кърджали, с което дяловото участие на холдинга достигна общо 53,6% от капитала на предприятието. Считано от месец май 2010 година Стара планина холд АД включва в консолидация и резултатите на Пътстройинженеринг АД, град Кърджали.

Коментари:
Профит.БГ
Инфосток.БГ
Пазари-Дневник
Инвестор.БГ
в-к Пари