21.07.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец юни 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец юли, се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни сочат, че резултатите отразяват публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за първото полугодие са с над 43% по-високи спрямо същия период на 2009 година.
Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби за седемте месеца на 2010 година с 48.18% спрямо същия период на 2009 година.

Коментари:
Инфосток
Пари.БГ
Пазари.Дневник
Инвестор.БГ Профит.БГ