27.07.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2010 година.

„Предвиждаме приходите от продажби на продукция на предприятията от групата на Стара планина холд АД през настоящата година да бъдат над достигнатите през 2009 нива, но значително по-ниски от постигнатите през 2008 година”, се казва в становището на Съвета на директорите, публикувано в междинния доклад.

Междинен доклад за дейността през тримесечието
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Екстри-нюз
Инвестор.БГ