25.08.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец юли 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец август, се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни сочат, че резултатите отразяват публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за седемте месеца на годината са близо 49% по-високи спрямо същия период на 2009 година.
Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби за осемте месеца на 2010 година с 46.77% спрямо същия период на 2009 година.
Коментари:

Пазари.Дневник
Профит.БГ
Инвестор.БГ