24.09.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец август 2010 година, както и прогнози за продажбите през септември, се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни сочат, че резултатите отразяват публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за осемте месеца на годината са с 49.75% по-високи спрямо същия период на 2009 година.
Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби за деветмесечието на 2010 година с 48.32% спрямо същия период на 2009 година.

Коментари:

Дарик Финанс
Профит.БГ
Инфосток.БГ
Инвестор.БГ
в-к Дневник
в-к Пари