25.11.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец октомври 2010 година, както и прогнози за продажбите през ноември, се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни сочат, че резултатите отразяват публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за десетте месеца са с 6% повече от прогнозираните и с 47.89% по-високи спрямо същия период на 2009 година.
Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби месец преди края на 2010 година с 45.46% спрямо същия период на 2009 година.

Коментари:
Инфосток.БГ
Профит.БГ
Пазари-Дневник
Инвестор.БГ