20.12.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец ноември 2010 година, както и прогнози за продажбите през декември, се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни сочат, че резултатите са по-високи от публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за единадесетте месеца са с 2.3 пункта повече от прогнозираните и с 47.76% по-високи спрямо същия период на 2009 година. Същевременно нашите най-големи компании увеличиха продажбите си с над 60%.
Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби към края на 2010 година с 46.35% спрямо 2009 година.

Коментари:
Профит.БГ
Инфосток.БГ
Инвестор.БГ