23.11.2011

На 1 декември 2011 година в Стара планина холд АД бяха проведени срещи за приемане бизнес плановете на предприятията от групата на холдинга за 2012 година.

23.11.2011

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври и прогнози за продажбите през ноември 2011 г., се посочва в публикуваното писмо.

23.11.2011

Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД – посочва изследване на Инвестор.БГ.

17.11.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2011 година.

27.10.2011

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември и прогнози за продажбите към 31 октомври 2011 г., се посочва в публикуваното писмо.

25.10.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2011 година.

13.09.2011

С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД емисията акции на М+С Хидравлик АД е включена в борсовия индекс SOFIX, считано от 19.09.2011 година.

09.09.2011

Стара планина холд АД уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидента за 2010 година.

29.08.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2011 година.

27.07.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2011 година.