16.05.2011

Хидравлични елементи и системи АД е най-добрата публична компания с малка капитализация, според класацията „Дневник 100” за 2010 година.

Ако има компании, които в най-голяма степен се възползваха от глобалното възстановяване, то Хидравлични елементи и системи е една от тях, се казва в профила на предприятието от групата на Стара планина холд АД, публикуван в най-новото издание „Дневник 100”. Компанията успява да поддържа сравнително високо ниво на ликвидност, като текущите активи покриват почти два пъти текущите задължения, което е причина за ниската задлъжнялост и финансова автономност. Добрата капитализация, която се удвои за година, и ръстът на приходите помогнаха на ХЕС АД да заеме първото място при малките компании в „Дневник 100”, подчертава изданието.

Награда