13.09.2011

С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД емисията акции на М+С Хидравлик АД е включена в борсовия индекс SOFIX, считано от 19.09.2011 година.

Акциите на М+С Хидравлик АД присъстват още в българските борсови индекси БГ40 и БГТР30, както и в 3 от индексите на Dow Jones Global Wilshire®.

Със същото решение емисията акции на ХЕС АД влиза в борсовия индекс БГ40, където остава и емисията акции на Елхим-Искра АД.

Акциите на Стара планина холд АД са включени в 3 от индексите на Българската фондова борса SOFIX, BG40 и BGTR30, а както стана известно по-рано - и в новия индекс на БФБ за добро корпоративно управление CGIX с коефициент 0,6547.

Стара планина холд АД присъства и в 8 от индексите на Dow Jones STOXX®.