27.10.2011

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември и прогнози за продажбите към 31 октомври 2011 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2011 година достигат 143,6 млн. лева и са с 39.82% по-високи от продажбите през същия период на 2010 година.

Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби към края на октомври 2011 година с 38.33% спрямо десетте месеца на 2010 година.