23.11.2011

Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД – посочва изследване на Инвестор.БГ.

Наскоро Стара планина холд АД обяви консолидираните резултати за третото тримесечие. Статистиката показва, че деветмесечието на 2011 година е най-доброто за всички 15 години от съществуването на холдинговата група.
Стара планина холд АД прогнозира нетни консолидирани приходи от продажби за 2011 година в размер 188,4 млн. лева. Това би довело до ръст от 29,8% в сравнение с продажбите през 2010 година и 97.0% ръст в сравнение с продажбите през 2009 година.