23.11.2011

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври и прогнози за продажбите през ноември 2011 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2011 година достигат 160,6 млн. лева и са с 37.57% по-високи от продажбите през същия период на 2010 година.

Прогнозата сочи увеличаване на консолидираните продажби към края на ноември 2011 година с 34.66% спрямо единадесетте месеца на 2010 година.

Преди няколко дни Стара планина холд АД прогнозира нетни консолидирани приходи от продажби за 2011 година в размер 188,4 млн. лева. Това би довело до ръст от 29,8% в сравнение с продажбите през 2010 година и 97.0% ръст в сравнение с продажбите през 2009 година.

По-рано днес изследване на Инвестор.БГ посочи Стара планина холд АД като най-успешната инвестиция в масовата приватизация.