23.11.2011

На 1 декември 2011 година в Стара планина холд АД бяха проведени срещи за приемане бизнес плановете на предприятията от групата на холдинга за 2012 година.

Обобщените прогнози предвиждат между 10% спад и 7% ръст на продажбите през 2012 година. Това се дължи на все по-реалните рискове от рецесия и намаляване на вътрешно търсене в еврозоната. Предприятията ни планират значителни инвестиции, които да доведат и до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Предвиждаме инвестициите през 2012 година в цялата група на Стара планина холд АД да бъдат над 16 млн. лева.

След публикуване на обобщените прогнози изпълнителният директор на Стара планина холд АД Васил Велев бе потърсен за интервю от Инвестор.БГ.

Пълен текст на интервюто