20.12.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

17.12.2012

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2013 година.

13.12.2012

На 12 декември 2012 г. в Стара планина холд АД бе получено уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България” АД, с което нашият акционер ни съобщава, че в резултат на придобиване на 19 000 акции с право на глас в дружеството, неговият дял е достигнал 1 064 676 броя акции, 5.07%. Писмо.

23.11.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

21.11.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2012 година.

26.10.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2012 година.

23.10.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

27.09.2012

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) отправя предупреждение към инвеститорите на дребно, особено към онези, които са се насочили към инвестиции в интернет пространството.

25.09.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

28.08.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2012 година.