24.07.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2012 година бележат понижение със 7.57% спрямо първите първото полугодие на 2011 година. Прогнозата за продажбите до края на месец юли 2012 година сочи спад с 10.65% спрямо седемте месеца на 2011 година.