27.08.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2012 година бележат понижение с 10.27% спрямо същия период на 2011 година. Прогнозата за продажбите до края на месец август 2012 година сочи спад с 11.70% спрямо осемте месеца на 2011 година.