25.09.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2012 година бележат понижение с 10.98% спрямо същия период на 2011 година. Прогнозата за продажбите до края на третото тримесечие 2012 година сочи спад с 12.60% спрямо деветмесечието на 2011 година.