23.10.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за деветмесечието на 2012 година бележат понижение с 12.23% спрямо същия период на 2011 година. Прогнозата за продажбите до края на месеца сочи спад с 13.55% спрямо десетте месеца на 2011 година.