26.10.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2012 година.