23.11.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2012 година бележат понижение с 13.17% спрямо същия период на 2011 година. Прогнозата за продажбите до края на месеца сочи спад с 14.17% спрямо единадесетте месеца на 2011 година.