17.12.2012

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2013 година.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби на продукция през следващата година да запазят равнището от 2012 година. Очакваме условията за бизнес да останат трудни най-малко до средата на 2013 година, като през първите две тримесечия тенденцията на спад на продажбите ще продължи и първото полугодие ще приключим с около 9.5% по-ниски приходи в сравнение със същия период на 2012 година. Надеждата за възстановяване през второто полугодие на следващата година се изразява с прогнозиран 9.8% ръст на продажбите в сравнение със същия период на 2012 година.

Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2013 година ще бъдат над 20.5 млн. лева, което е с 28% повече от 2012 година и 70% повече от 2011 година.

Повече...

Коментари:
Профит.БГ
Инвестор.БГ
Инфосток.БГ