20.12.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за единадесетте месеца на 2012 година бележат понижение с 13.93% спрямо същия период на 2011 година. Прогнозата за продажбите до края на годината сочи спад с 15.16% спрямо 2011 година.

В началото на тази седмица Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2013 година.