25.06.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Обобщените данни потвърждават публикуваните очаквания, като консолидираните продажби към края на месец май бележат понижение с 3.37% спрямо първите пет месеца на 2011 година. Прогнозата за продажбите през първото полугодие на 2012 година сочи спад с 8.54% спрямо първото полугодие на 2011 година.