18.07.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2012 година.