26.03.2012

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2011 година, заверен от одитор.

23.03.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

27.02.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2012 г. и прогнози за продажбите към 29 февруари 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

27.02.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2011 година.

25.01.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2011 година.

24.01.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2011 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо