19.12.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

11.12.2013

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2014 година.

27.11.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 година.

25.11.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

31.10.2013

В навечерието на Деня на народните будители Съюзът на икономистите в България връчи наградите на победителите в конкурса "Млад икономист", който тази година премина на тема "Електронна търговия и интернет маркетинг".

25.10.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2013 година.

24.09.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

29.08.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 година.

27.08.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

26.07.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2013 година.