21.06.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо

Консолидираните продажби за първите 5 месеца на 2013 година бележат понижение с 1.65% в сравнение със същия период на 2012 година. След традиционно силните месеци май и юни, за първи път тази година консолидираните продажби ще отбележат малък ръст в сравнение с 2012 година. Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2013 година да бъдат с 1.08% по-високи спрямо същия период на 2012.