23.07.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юни 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо

Консолидираните продажби за първото полугодие на 2013 година бележат повишение с 2.81% в сравнение с първата половина на 2012 година. След традиционно силните месеци май и юни, консолидираните продажби ще отбележат ръст за втори пореден месец. Предвиждаме продажбите за първите седем месеца на 2013 година да бъдат с 3.99% по-високи спрямо същия период на 2012.