27.08.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за седемте месеца на 2013 година бележат повишение с 4.60% в сравнение със същия период на 2012 година. Ръстът на консолидираните продажби продължава трети месец. Предвиждаме продажбите към края на август 2013 година да бъдат с 5.28% по-високи спрямо първите осем месеца на 2012.