24.09.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за осемте месеца на 2013 година бележат повишение с 6.10% в сравнение със същия период на 2012 година. Ръстът на консолидираните продажби продължава четвърти месец. Предвиждаме продажбите към края на септември 2013 година да бъдат с 6.06% по-високи спрямо деветмесечието на 2012.

В края на месец август ръководството на Стара планина холд АД актуализира нагоре своята годишна прогноза, като съобщи, че очаква консолидираните приходи от продажби на продукция през 2013 година да достигнат 178 млн. лева, с 8,5% повече от продажбите през 2012 година.