25.11.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за десетте месеца на 2013 година бележат повишение със 7.14% в сравнение със същия период на 2012 година. Ръстът на консолидираните продажби продължава и през четвъртото тримесечие. Предвиждаме продажбите към края на ноември 2013 година да бъдат със 7.09% по-високи спрямо единадесетте месеца на 2012.