11.12.2013

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2014 година.

До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 176.6 млн. лева, което е ръст от 7.7% в сравнение с 2012 година.

Предвиждаме консолидираните приходи от продажби на продукция през следващата година да достигнат 183 млн. лева, което означава ръст от 3.6% в сравнение с очакванията за 2013 година и 11.6% повече от продажбите през 2012 година.

Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2014 година ще бъдат над 21 млн. лева, което е с 3% повече от 2013 година. През 2014 година предвиждаме увеличаване на наетите лица с 0.9% и съответно ръст на производителността на труда с 2.7%.

Повече...