19.12.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2013 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за единадесетте месеца на 2013 година бележат повишение с 8.25% в сравнение със същия период на 2012 година. Предвиждаме продажбите до края на декември 2013 година да достигнат 177 533 хил. лева – с 8.28% по-високи от продажбите през 2012 година.