12.06.2014

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

Общото събрание на акционерите, проведено на 12 юни реши да задели над 1 млн. лева от печалбата на холдинга за дивидент. Размерът на този дивидент е най-голям в 17-годишната история на дружеството.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е 5.363 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 306%.

Трите най-големи предприятия от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД и Елхим-Искра АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 3 147 хил. лева.

Общата сума на дивидентите за 17-те години от създаването на групата на Стара планина холд е в размер на 53.387 млн. лева.