23.06.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

Консолидираните продажби за първите пет месеца на 2014 година бележат повишение с 9.39% в сравнение със същия период на 2013 година. Предвиждаме продажбите за първото полугодие на 2014 година да бъдат с 6.15% по-високи спрямо същия период на 2013.